آخرین مزایده ها

فراخوان مزایده عمومی بهره برداری از غرفه های مجموعه تاریخی قلعه قابان

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکودر نظر دارد « بهره برداری بصورت اجاره از غرفه های مجموعه تاریخی قلعه قابان »را با شرایط ذیل از طریق مزایده به شماره 5001094667000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  واگذار نماید: کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها و عقد قرارداد  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی:
  • تاریخ انتشار فراخوان: مورخ 1401/02/24 ساعت 08:00
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/01ساعت 14:00
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/11 ساعت 14:00
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/03/11 ساعت 15:00
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: تضمین شرکت در مزایده طبق (اسناد مندرج در سامانه) می باشد اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  3100 -044داخلی431 آقای عبداله زاده و داخلی 285 آقای باقری تماس حاصل فرمائید.  

واگذاری زمین برای احداث و بهره برداری مجموعه رستوران و سالن غذاخوری در شهرک صنایع سبک

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده2001094667000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار:   ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ساعت ۰۸:۰۰                              

  مهلت دریافت اسناد مزایده۱۴۰۱/۰۲/۱۷ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ تا ۱۴۰۱/۰۲/۱۴  از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰    

 مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ساعت:۱۴:۰۰

تاریخ بازگشایی:۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰                                             

تاریخ اعلام به برنده: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت۱۴:۰۰

واگذاری یک قطعه زمین واقع در پهنه خدمات رفاهی ناحیه صنایع سبک واقع در کمربندی ماکو-بازرگان، پلاک روستای گرگوش به مساحت 309.95 متر مربع جهت احداث و بهره برداری مجموعه رستوران و سالن غذاخوری

 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

  1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. کلیه اطلاعات املاک و مستغلات شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گرموجود است.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :  سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو3100-044داخلی 285 آقای باقری – داخلی 436 خانم قاسم زاده

 

فروش ۲۸ قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو

آگهی مزایده عمومی فروش 28 قطعه از املاک سازمان منطقه آزاد ماکو – نوبت اول سازمان منطقه آزاد ماکو در نظر دارد با استناد به بند 8 صورتجلسه مورخ 20/03/1397 هیأت مدیره محترم سازمان تعداد 28 قطعه از املاک متعلق به خود را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط واگذار نماید. موضوع مزایده : فروش تعداد 28 قطعه زمین در شهرک ولیعصر و زمینهای مشهور به داداشخانی شهر ماکو مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 97/08/19 تا تاریخ 97/08/26 از ساعت 8 صبح تا ساعت 16 عصر محل دریافت اسناد مزایده: کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو – ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – مدیریت املاک و اراضی مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 97/08/21 تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/27 محل تحویل اسناد مزایده : کیلومتر 3 جاده بازرگان ماکو –ساختمان شماره 3 منطقه آزاد ماکو – دبیرخانه معاونت فنی و زیربنائی هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ پانصد هزار (500.000)ریال واریز به حساب شماره 5419926396 نزد بانک ملت بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به میزان 5 درصد قیمت پایه بر اساس جدول ذیل که به صورت نقدی به حساب شماره 0213011850001 نزد بانک صادرات بنام سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو واریز می گردد. زمان و محل تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات: راس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 – بازرگان- ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد ماکو  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .  کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و کثیر الانتشار برعهده برندگان مزایده خواهد بود.  به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۱

ورود