ساختار سازمانی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

حسین گروسی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن اداری: 0443100 داخلی 101
تلفن همراه: ——————

تماس

سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل

هادی عبدالله پور

مدیریت حوزه مدیرعامل

تلفن اداری: 0443100 داخلی 102
تلفن همراه: 09144610260
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

محمدرضا اسفندیاری

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

مدیریت روابط عمومی و امور

بین الملل

تلفن اداری: 0443100 داخلی 130
تلفن همراه:09144031370
مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

----------------------

مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیریت برنامه ریزی و

نظارت راهبردی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگوئی به شکایات

یاسر علائی

مدیریت بازرسی، نظارت وپاسخگوئی به شکایات

مدیریت بازرسی، نظارت و

پاسخگوئی به شکایات

تلفن اداری: 0443100 داخلی140
تلفن همراه: ———————

تماس

مشاور و قائم مقام مدیرعامل

اسدالله علی زاده

مشاور و قائم مقام مدیر عامل

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

حسن صدرایی مهر

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09128133510
مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

---------------------

مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

مدیریت امور مجامع و

حسابرسی داخلی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت حقوقی و قراردادها

محمدعلی فلاح

مدیریت حقوقی و قراردادها

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09122750285
معاونت لجستیک و حمل و نقل

-----------------

معاونت لجستیک و حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل و پایانه ها

خیام اکبری

مدیریت حمل و نقل و پایانه ها

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141644121
مدیریت لجستیک

---------------------

مدیریت لجستیک

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت توسعه تجارت

نادر انصاریان

مدیریت توسعه تجارت

تلفن اداری: 0443100 داخلی 600
تلفن همراه: 09141411317
مدیریت فرودگاه

قربان محرم نژاد (سرپرست)

مدیریت فرودگاه

تلفن اداری: ————— داخلی —
تلفن همراه: 09143898973
معاونت اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

بهنام امیریان

معاونت اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

معاونت اجتماعی، فرهنگی،

گردشگری و صنایع خلاق

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————
مدیریت اجتماعی و ورزش

غلامرضا مشایخی

سرپرست مدیریت اجتماعی، سلامت و ورزش

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09149766494
مدیریت کار و خدمات اشتغال

علی قاسم پور (سرپرست)

مدیریت کار و خدمات اشتغال

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت بهداشت، درمان و سلامت

اسلام یادگاری

مدیریت بهداشت، درمان و سلامت

مدیریت بهداشت، درمان و

سلامت

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09144618573
مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی

مهدی عبدالله زاده

مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی

مدیریت گردشگری و میراث

فرهنگی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09143638353
مدیریت آموزش، پرورش و توسعه انسانی و فرهنگی

حامد رسول زاده

مدیریت آموزش، پرورش و توسعه انسانی و فرهنگی

مدیریت آموزش، پرورش و توسعه

انسانی و فرهنگی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09149627894
مدیریت نوآوری، فناوری و صنایع خلاق

بهزاد حیدری

مدیریت نوآوری، فناوری و صنایع خلاق

مدیریت نوآوری، فناوری و

صنایع خلاق

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09146680866
معاونت توسعه مدیریت

جواد شلالوند

معاونت توسعه مدیریت

تلفن اداری: 0443100 داخلی 200
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت سرمایه انسانی

نفیسه علی خانی

مدیریت سرمایه انسانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی 250
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت امور مالی

امید عارفی

مدیریت امور مالی

تلفن اداری: 0443100 داخلی 230
تلفن همراه: 09141623179
مدیریت امور پشتیبانی

رضا حسن پور

مدیریت امور پشتیبانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141630945
مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

رضا ابراهیمی

مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

مدیریت فناوری اطلاعات و

معماری سازمانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی 500
تلفن همراه: 09141630958
معاونت فنی و زیربنایی

علی داداش زاده

معاونت فنی و زیربنایی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141624155
مدیریت مهندسی و ساخت پروژه های عمرانی

امین علی محمدی

مدیریت بازرسی، نظارت وپاسخگوئی به شکایات

مدیریت مهندسی و ساخت

پروژه های عمرانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141417789
مدیریت شهرسازی و معماری

آرش صادقیان

مدیریت شهرسازی و معماری

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09126221471
مدیریت امور شهری و روستایی

صالح قلی زاده

مدیریت امور شهری و روستایی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09127016487
مدیریت امور زیربنایی و محیط زیست

آیدا نوری

مدیریت امور زیربنایی و محیط زیست

مدیریت امور زیربنایی و محیط

زیست

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ————–
مدیریت املاک و اراضی

علی حسنعلی زاده

مدیریت املاک و اراضی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141649519
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

فریدون فدایی دولت

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

معاونت اقتصادی و سرمایه

گذاری

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————–

تماس

مدیریت صنعت و معدن

میلاد سروری

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09109904356
مدیریت امور بازرگانی

علی قنبری

مدیریت امور بازرگانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09144352697
مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

رسول حسینپور

مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی (سرپرست)

مدیریت کشاورزی و منابع

طبیعی (سرپرست)

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09149060918
مدیریت سرمایه گذاری، بورس، بانک و بیمه

آرش یوسف زاده

مدیریت سرمایه گذاری، بورس، بانک و بیمه

مدیریت سرمایه گذاری، بورس،

بانک و بیمه

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09126453448

ساختار سازمانی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

حسین گروسی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن اداری: 0443100 داخلی 101
تلفن همراه: ——————

تماس

مشاور و قائم مقام مدیرعامل

هادی عبدالله پور

مدیریت حوزه مدیرعامل

تلفن اداری: 0443100 داخلی 102
تلفن همراه: 09144610260
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

محمدرضا اسفندیاری

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

مدیریت روابط عمومی و امور

بین الملل

تلفن اداری: 0443100 داخلی 130
تلفن همراه:09144031370
مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

----------------------

مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیریت برنامه ریزی و

نظارت راهبردی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگوئی به شکایات

یاسر علائی

مدیریت بازرسی، نظارت وپاسخگوئی به شکایات

مدیریت بازرسی، نظارت و

پاسخگوئی به شکایات

تلفن اداری: 0443100 داخلی140
تلفن همراه: ———————

تماس

گروه مشاوین

اسدالله علی زاده

مشاور و قائم مقام مدیر عامل

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

حسن صدرایی مهر

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09128133510
مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

---------------------

مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی

مدیریت امور مجامع و

حسابرسی داخلی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت حقوقی و قراردادها

محمدعلی فلاح

مدیریت حقوقی و قراردادها

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09122750285
معاونت لجستیک و حمل و نقل

-----------------

معاونت لجستیک و حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل و پایانه ها

خیام اکبری

مدیریت حمل و نقل و پایانه ها

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141644121
مدیریت لجستیک

---------------------

مدیریت لجستیک

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت توسعه تجارت

نادر انصاریان

مدیریت توسعه تجارت

تلفن اداری: 0443100 داخلی 600
تلفن همراه: 09141411317
مدیریت فرودگاه

قربان محرم نژاد (سرپرست)

مدیریت فرودگاه

تلفن اداری: ————— داخلی —
تلفن همراه: 09143898973
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

فریدون فدایی دولت

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

معاونت اقتصادی و سرمایه

گذاری

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————–

تماس

مدیریت صنعت و معدن

میلاد سروری

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09109904356
مدیریت امور بازرگانی

علی قنبری

مدیریت امور بازرگانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09144352697
مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

رسول حسینپور

مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی (سرپرست)

مدیریت کشاورزی و منابع

طبیعی (سرپرست)

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09149060918
مدیریت سرمایه گذاری، بورس، بانک و بیمه

آرش یوسف زاده

مدیریت سرمایه گذاری، بورس، بانک و بیمه

مدیریت سرمایه گذاری، بورس،

بانک و بیمه

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09126453448
معاونت فنی و زیربنایی

علی داداش زاده

معاونت فنی و زیربنایی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141624155
مدیریت مهندسی و ساخت پروژه های عمرانی

امین علی محمدی

مدیریت بازرسی، نظارت وپاسخگوئی به شکایات

مدیریت مهندسی و ساخت

پروژه های عمرانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141417789
مدیریت شهرسازی و معماری

آرش صادقیان

مدیریت شهرسازی و معماری

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09126221471
مدیریت امور شهری و روستایی

صالح قلی زاده

مدیریت امور شهری و روستایی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09127016487
مدیریت امور زیربنایی و محیط زیست

آیدا نوری

مدیریت امور زیربنایی و محیط زیست

مدیریت امور زیربنایی و محیط

زیست

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ————–
مدیریت املاک و اراضی

علی حسنعلی زاده

مدیریت املاک و اراضی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141649519
معاونت توسعه مدیریت

جواد شلالوند

معاونت توسعه مدیریت

تلفن اداری: 0443100 داخلی 200
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت سرمایه انسانی

نفیسه علی خانی

مدیریت سرمایه انسانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی 250
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت امور مالی

امید عارفی

مدیریت امور مالی

تلفن اداری: 0443100 داخلی 230
تلفن همراه: 09141623179
مدیریت امور پشتیبانی

رضا حسن پور

مدیریت امور پشتیبانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09141630945
مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

رضا ابراهیمی

مدیریت فناوری اطلاعات و معماری سازمانی

مدیریت فناوری اطلاعات و

معماری سازمانی

تلفن اداری: 0443100 داخلی 500
تلفن همراه: 09141630958
معاونت اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

بهنام امیریان

معاونت اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق

معاونت اجتماعی، فرهنگی،

گردشگری و صنایع خلاق

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————
مدیریت اجتماعی و ورزش

غلامرضا مشایخی

سرپرست مدیریت اجتماعی، سلامت و ورزش

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09149766494
مدیریت کار و خدمات اشتغال

علی قاسم پور (سرپرست)

مدیریت کار و خدمات اشتغال

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: ——————

تماس

مدیریت بهداشت، درمان و سلامت

اسلام یادگاری

مدیریت بهداشت، درمان و سلامت

مدیریت بهداشت، درمان و

سلامت

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09144618573
مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی

مهدی عبدالله زاده

مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی

مدیریت گردشگری و میراث

فرهنگی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09143638353
مدیریت آموزش، پرورش و توسعه انسانی و فرهنگی

حامد رسول زاده

مدیریت آموزش، پرورش و توسعه انسانی و فرهنگی

مدیریت آموزش، پرورش و توسعه

انسانی و فرهنگی

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09149627894
مدیریت نوآوری، فناوری و صنایع خلاق

بهزاد حیدری

مدیریت نوآوری، فناوری و صنایع خلاق

مدیریت نوآوری، فناوری و

صنایع خلاق

تلفن اداری: 0443100 داخلی —
تلفن همراه: 09146680866

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۲

ورود