آخرین مناقصه ها

آگهی مناقصه پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو

     آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳.۵ کیلومتر سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه فاز دوم فنس کشی منطقه آزاد ماکو بطول ۱۳.۵ کیلومتربه شماره (سیستمی۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۰۵ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی:
  • تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۱/۰۳/۱۲
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ۳۱۰۰-۰۴۴ داخلی ۲۸۵ آقای مهندس باقری

ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه تعریض و بهسازی محور ماکو- قلیش لانمیش (دانالو)

سازمان  منطقه آزاد ماکو در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی پروژه تعریض و بهسازی محور ماکو- قلیش لانمیش (دانالو)به شماره (سیستمی2001094667000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:18/01/1401
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:31/01/1401
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام:17/02/1401

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو

3100-044داخلی 286 آقای مهندس بهادری

آگهی دعوت به همکاری جهت طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو در نظر دارد نسبت به طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی ترمینال چند منظوره شماره یک گمرک سازمان منطقه آزاد ماکو واقع در بازرگان، جاده ساری سو، جنب پاسگاه ساری سو، روبروی پست برق، با مساحت 12 (دوازده) هکتار اقدام نماید. لذا از تمامی مهندسین مشاور حقیقی و حقوقی ذیصلاح دارای صلاحیت مربوط دعوت به عمل می آید پیشنهادهای مالی خود را بر اساس متر مربع تمام شده (کل مساحت 12 هکتاری) شامل طراحی، ارائه نقشه های اجرایی به صورت فایل و به صورت چاپی در شیت مناسب، برآورد ریالی پروژه به صورت ریز و کامل با در نظر گرفتن ضرایب مربوطه و بر اساس فهارس بهای مربوطه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 09/02/1393 در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه این سازمان واقع در کیلومتر یک محور بازرگان- ماکو، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تحویل فرمایند. – برنده مناقصه ملزم به ارائه طرح مورد تأیید این سازمان خواهد بود و برای این امر، کارفرما می تواند طرح های مختلف را از برنده مناقصه درخواست نموده و برنده مناقصه ملزم به تأمین نظر کارفرما می باشد. – مسئولیت عواقب ناشی از عدم بازدید از محل مورد نظر بر عهده پیشنهاد دهنده قیمت می باشد و این سازمان هرگونه مسئولیتی را در این زمینه از خود سلب می نماید. – مدت زمان تحویل نهایی طراحی و ارائه برآورد و نقشه های اجرایی مربوطه، حداکثر دو هفته پس از ابلاغ قرارداد خواهد بود. – در طراحی سایت مورد نظر تمامی موارد مربوط به روشنایی محوطه به صورت برج نوری به همراه مشخصات و کاتالوگ های مربوطه، برق رسانی به ساختمان ها و انبار ها، آب شرب، آبیاری محوطه و فضای سبز بر اساس مطالعات ژئو فیزیک انجام شده، فاضلاب، فیبر نوری و مخابرات، آبهای سطحی، اطفاء حریق، دوربین های حفاظتی مدار بسته و همه موارد لازم باید در نظر گرفته شود. توضیح این که حوضچه آب شرب و همچنین پست برق، در منتهی الیه سمت چپ و راست درب ورودی ترمینال قرار دارند. – سازمان در انتخاب یا رد پیشنهاد دهندگان قیمت مختار خواهد بود. – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز نقدی به حساب جام به شماره 4270470764 نزد بانک ملت شعبه بازرگان بنام منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو بوده که بایستی اسناد مربوطه در پاکت (الف) قرار داده شود. – در صورت انصراف برنده، مبلغ تضمین به نفع سازمان ضبط خواهد شد. – ارائه رزومه کاری و مستندات ارزیابی فنی الزامی است و باید در پاکت (ب) قرار داده شود. – کلیه کسورات قانونی بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد کشور و ضوابط حاکم خواهد بود. – ارائه پیشنهادهای مالی باید در پاکت (ج) قرار گیرد. – پاکت های بدون لاک و مهر و پیشنهادهای دارای قید و شرط و خدشه از فهرست خارج خواهند شد. – پاکت های (الف)، (ب) و (ج) را پس لاک و مهر، داخل پاکت در بسته و لاک و مهر تحویل فرمایید. – پاکت های ارائه شده در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 10/02/93 در محل سازمان بازگشایی خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده قیمت در بازگشایی پاکت های (ج) بلامانع می باشد.

تمامی حقوق این وبسایت، متعلق به سازمان منطقه آزاد ماکو می باشد.​ ۱۴۰۱

ورود